Jaktprøver 2018
 (prøvesesongen  begynner 21. august. siden er ikke oppdatert for 2019) 
 
Prøvetyper - påmelding
 
Ref. nr. 32-18029, Separat løshundprøve 1 dags, 1./9. – 23./12. 2018, normalt er det påmeldingsfrist 2 uker, kr 1000,-
 
Ref. nr 36-18029, Separat løshundprøve 2 dags, 1./9. – 23./12. 2018, normalt er det påmeldingsfrist 2 uker, kr 1500,-
 
Ref. nr. 31-18013,  Samla løshundprøve (Sørlansprøven) 2 dags, 30.11.-1./12 2018 Påmeldingsfrist 2 uker, kr 1500,-
 
 
(Prøver fram til 25. januar 2019 er aktuelt om forholdene tillater det.)
 

 
Påmelding 
Du melder på prøve inne på Kennelklubbens sider, dogweb og "Din side" der,
velg "Påmelding til prøve" i høyre kolonne, velg prøvetype, velg så mellom de ulike prøvene i Vest-Agder 
men pass på at du velger riktig prøvetype og prøveår
for prøvene som ble avsluttet i januar 2018 ligger også der.
Fullfør påmeldingen bla, ved å betale.
 

 
 

 
 
Vest-Agder Elghundklubb
 
 
Leder/adresse:
Vest-Agder elghundklubb 
v/Kurt Andersen
Tråneveien 125, 4640 Søgne 
Tlf: 38594491 M: 97603006
 
Sekretær: Jon Erling Skåtan
Birkelandsveien 112, 4588 Kvås
M: 48254803 
 

 
Mail: 
 
Kontor nr:
0530.08.16306.
 
VIPPS:
Navn: VEST-AGDER ELGHUNDKLUBB
ID: 114393
 
Organisasjonsnummer 
997551419  
 
 
 


 

© LightWeb