Lover, regler og instrukser, justeres og forandres jevnlig og oppdateres best på NEKF sin hjemmeside.
Sjekk derfor: 
 
Standarder for de ulike rasene ligger også på NEKf hjemmeside. Det ligger under rasen i menyen til venstre: http://elghundforbundet.no/  
 
Vest-Agder Elghundklubb
 
 
Leder/adresse:
Vest-Agder elghundklubb 
v/Kurt Andersen
Tråneveien 125, 4640 Søgne 
Tlf: 38594491 M: 97603006
 
Sekretær: Jon Erling Skåtan
Birkelandsveien 112, 4588 Kvås
M: 48254803 
 

 
Mail: 
 
Kontor nr:
0530.08.16306.
 
VIPPS:
Navn: VEST-AGDER ELGHUNDKLUBB
ID: 114393
 
Organisasjonsnummer 
997551419  
 
 
 


 

© LightWeb