Uttak til NM-løshund 2016 
 
 
 
Som det fremgår av oversikten nedenfor er NORD J(L)CH Jaktvollens Rocky til Sven Einar Tonstad,
suverent kvalifisert av de påmeldte hundene i Vest-Agder EHK,
med ett snitt på 91,5 poeng på de tre beste prøvene.
 
Det var jevnt mellom reservene, der to hunder har 84,33 i snitt. Men N J(L)CH ØS Syrran går foran
N J(L)CH Högviltets Lucky, da ØS Syrran er yngst. Begge eid av Jon Erling Skåtan.
Som 3. reserve, bare 1,0 poeng bak disse to, med 83,33 er N J(L)JCH Laika til Thorvald Lindeland
 
 
 
Kvalifisert______________________________________________________________________________________________________
Reg.nr Navn Født Rase Kjønn HD Utst. Eier                          
3 beste
jaktprøveresultater
Snitt tre
prøver
NO48897/12
 

NORD J(L)CH
Jaktvollens Rocky
28.06.2012
JH
H
A
VG
Sven Einar Tonstad,       
Litleli 6
4440 Tonstad            
02.11.2015  99 poeng
03.11.2015  92 poeng
25.11.2015 83,5 poeng
91,50
 
 
 Reserver_________________________________________________________________________
 Reg.nr Navn Født Rase Kjønn HD Utst.  Eier 3 beste jaktprøveresultaterSnitt tre prøver
NO47456/13
NJ(L)CH
ØS Syrran               
23.06.13
JH
 T B VG
Jon Erling Skåtan, Birkelansveien 112,
4588 Kvås
91.0 poeng 02.01.15
78,0 poeng 03,01.15
84,0 poeng 08,01,16
 84,33
SE33241/10
NJ(L)CH
Högviltets Lucky
16.04.10
JH
 H A Exc
Jon Erling Skåtan, Birkelansveien 112,
4588 Kvås
82 poeng 06.11.11
88 poeng 26.11.11
83 poeng 12.11.13
 84,33
NO47938/12 
NJ(L)CH Laika
 15.04.12 NEG T A Exc
Thorvald Lindeland
Hompland
4440 Tonstad
85 poeng 23.11.13
86,5 poeng 02.22.15
78,5 poeng 17.12.16
 83,33

 
 
Det er Telemark EHK og Vestfold EHK som arrangerer NM-løshund i år dagene 22. og 23.09.
 
                                                                                                                                      
 
 
 

 
 
Vest-Agder Elghundklubb
 
 
Leder/adresse:
Vest-Agder elghundklubb 
v/Kurt Andersen
Tråneveien 125, 4640 Søgne 
Tlf: 38594491 M: 97603006
 
Sekretær: Jon Erling Skåtan
Birkelandsveien 112, 4588 Kvås
M: 48254803 
 

 
Mail: 
 
Kontor nr:
0530.08.16306.
 
VIPPS:
Navn: VEST-AGDER ELGHUNDKLUBB
ID: 114393
 
Organisasjonsnummer 
997551419  
 
 
 


 

© LightWeb