OM KLUBBEN

Vest - Agder Elghundklubb ble stiftet som egen klubb i 1991, men flere av klubbens nåværende medlemmer var med og stiftet tidligere Agder Elghundklubb i 1979. Det var ingen uenigheter som gjorde at V-AE ble egen klubb i 1991, men en økende medlemsmasse i begge Agderfylkene gjorde at oppdelingen ble helt naturlig. Fordeling av medlemmene ble gjort etter bosteds adresse, og andre delinger ble bassert på dette.

Første årsmøte ble holdt 26. april 1991 og Ragnar Skeie ble da VAEHK første leder og det var 60 medlemmer ved første årsmøte. Siden har medlemsantallet varriert fra toppåret 1994 på 214. Ved utgangen av 2017 var vi 160 medlemmer og 3 husstandsmedlemmer. Det er alltid hyggelig med nye medlemmer og alle er hjertelig velkommen som medlemmer i V-AEHK. Som medlem får du rimeligere deltagelse i alle utstillinger og prøver som er godkjent av NKK rundt om i landet. Du får 4 utgaver av Elghunden med prøveresultater, og 10 utgaver av NKK's Hundesport. Vi ønsker at alle skal være aktive i klubben, da blir man kjent med flere og kan nyte godt av hverandres erfaringer. For innmelding, se Bli Medlem !

V-AE arrangerer hvert år en utstilling hvor vi oppfordrer alle til å stille hundene sine, og da spessielt de unghundene som trenger en premie for deretter å kunne stille til jaktprøver. Vi arrangerer en samlet jaktprøve i slutten av november hvert år, og separatprøver fra september til jul, samt i januar påfølgende år, når forholdene tillater det. Vi har også et årlig klubbmesteskap i skyting med vandreelg(pokal)

Klubben har i dag 4 æresmedlemmer, Ragnar Skeie, John Jacobsen, Kristian Hestvåg og Tobias Torland. Æresmedlem Anstein Espeland døde 30. mars 2011. Og Jan Fr. Holmer døde i 2013.

Klubben er ikke representert i forbundstyret for øyeblikket.
Klubben er registrert i Brønnøysund registeret.
Klubbens konto for innbetalinger er 0530.08.16306. Husk alltid å merke hva innbetalingen gjelder, sporprøver eller utstilling/jaktprøver , etc.

Logoen øverst på siden er laget av Jan Fr. Holmer.

Det ble vedtatt nye lover for klubben i 2018, disse finner du her.

 
 
Vest-Agder Elghundklubb
 
 
Leder/adresse:
Vest-Agder elghundklubb 
v/Kurt Andersen
Tråneveien 125, 4640 Søgne 
Tlf: 38594491 M: 97603006
 
Sekretær: Jon Erling Skåtan
Birkelandsveien 112, 4588 Kvås
M: 48254803 
 

 
Mail: 
 
Kontor nr:
0530.08.16306.
 
VIPPS:
Navn: VEST-AGDER ELGHUNDKLUBB
ID: 114393
 
Organisasjonsnummer 
997551419  
 
 
 


 

© LightWeb