BLI MEDLEM!
 
For å bli medlem:
 
 
Alternativ 1
Meld inn direkte på www.nkk.no/medlem NB: Der velger du først Norske elghundklubbers forbund, deretter Vest-Agder elghundklubb.
 
 
Alternativ 2
Kontakt : Tormod Glesne
Tlf: 38268204 / 95231632
MAIL: tormodglesne@hotmail.com (Oppgi fullt navn m/ adresse, fødselsdato, E-mail og telefonnummer)
 

 
 
Vest-Agder Elghundklubb
 
 
Leder/adresse:
Vest-Agder elghundklubb 
v/Kurt Andersen
Tråneveien 125, 4640 Søgne 
Tlf: 38594491 M: 97603006
 
Sekretær: Jon Erling Skåtan
Birkelandsveien 112, 4588 Kvås
M: 48254803 
 

 
Mail: 
 
Kontor nr:
0530.08.16306.
 
VIPPS:
Navn: VEST-AGDER ELGHUNDKLUBB
ID: 114393
 
Organisasjonsnummer 
997551419  
 
 
 


 

© LightWeb