Oppdatert 22.05.2017

 
Medlemskveld hos Jakt og Friluft 8. juni
Det blir felles medlemskveld med Aust-Agder Elghundklubb torsdag 8. juni. Kvelden starter med at våre dommerelever og aspiranter møter kl 17.00 og deltar på det obligatoriske teorikurset de må ha. Kl. 19.00 holdes butikken åpent for våre medlemmer og det blir svært gode tilbud. Ca kl 20.00 blir det en orientering om de siste justeringene på jaktprøvereglene og et resyme fra RS. Får vi tid får vi en orientering om reglene for fersk- og blodspor også.
 

 
Velkommen til klubbens familiedag 25.juni
Vi håper å gjenta suksessen fra i fjor og ønsker alle medlemmer og familien til de som har det, velkommen til klubbens familiedag søndag 25.juni. I år legger vi den til Lindland gård. Det er Gunn Lindland og klubbmedlem og elghund dommer Rune Johnsen, samt deres tre barn som har bygd opp og driver denne familieparken i Holum. Som en kan se på parkens nettside, er dette en plass der ungene stortrives. Det er mange dyr å se og ta på, samt leker og aktiviteter som hoppepute, sandkasse, vippe, rutsjebane, traktorbane, klatreskog, fuglerede, husker, gårdsleker og lekehus. De voksne vil også ha glede av en tur rundt på denne gården som jo er en liten dyrepark. Vi møtes ca kl 12.00, fyrer opp grillen og det blir mat å få fra ca kl 14.00
 
Klubben betaler inngangsbilletten og grillmat for medlemmene og familien.
Om en ønsker å la ett barn få ri (bli leid rundt) koster det noen kroner.
Om en ønsker å være med uten å være medlem i klubben, koster det kr 100,- for de over skolepliktig alder.

Vel møtt på utstilling!
Over 50 hunder er påmeldt og vi ønsker alle velkommen til det vi tror blir en fin dag. Det blir grillmat å få kjøpt og ett lotteri med fine gevinster.

 
Resultater blodsporprøve
Klubben arrangerte samlet blodsporprøve lørdag 6.5. Det var 7 deltagere. Resultatet ble fem 1. premier, 2 av dem fikk HP, en 2. premie og en oppnådde ikke premiering. Vinner av prøven ble basseten Åstdalens Ronja med fører Espen Wathne. Resultatliste her.

Samarbeidet mellom Dachs- og Elghundklubbene gav ett vellykket ettersøkskurs!
Torfinn Thomassen fra dachshundklubben har følgende positive å melde etter helgas ettersøkskurs:
Enten lurte deltagerne oss, eller så fikk vi dette til, for det var bare positive tilbakemeldinger. Vi syntes vi hadde ei god tone og mye humor. Personlig synes jeg dette var en veldig trivelig dag sammen med mange likesinnede. Samarbeidet mellom oss i Dachs- og Elghundklubben synes jeg fungerte veldig bra. Kan være det blir nytt kurs etter ferien.
 
 

Ringtrening og sosialisering 
I år starter ringtreninga torsdag 27. april og fortsetter de påfølgende tre torsdagene. Vi møtes kl 18.00 på Marnardal stasjon og holder på et par timer. Og det "dukker nok opp" kaffe og kaker i år også. Ta gjerne med andre raser, eller be med andre, for desto flere hunder, desto bedre trening blir det. 

Sluttrapport FoU prosjektet.
Omtrent samtidig med at portalen for avlsverdier og slektskapsindekser (som det står om lenger ned på siden) ble lagt ut i januar kom også sluttrapporten fra dette FoU prosjektet som heter "Fra fenotype til genotype - utvikling av avlsarbeid på de norske Elghundrasene" Denne kan du lese her.   
 

Champion 2015                                                                                        
 
NJ(L)CH Laika (Tess) NO47938/12
 
Eier: Torvald Lindland
 
 

Vi takker de foretak som gav flotte premier til utlodningen på årsmøtet!
 
      
 
      
 

 
Årsmøte 2017 med tidenes premieutdeling
Behandling av årsmøtesakene gikk fort og greit. Av årsmøtesakene nevnes at det ble opprettet et ungdomsutvalg som det er forventninger til. Styret ble gjenvalgt med akklamasjon. Premieutdelingen ble en fest, med tidenes premiedryss. I tillegg til over 40 premieringer på jaktprøver i klubben, har hunder til klubbens medlemmer denne sesongen kapret 27 championattitler fordelt på 12 Norske løshund championat, 2 Norske utstillings championat, 2 Finske jaktchampionat, 3 Svenske løshundchampionat, 2 Nordiske jaktchampionat, 1 Dansk utstillingschampionat, 1 Nordisk utstillingschampionat, 1 Internasjonal utstillingschampionat og 3 Viltsporchampionat. Årets yngste jaktpremierte hund ble Vindmyras Mia til Terje Vasland, Årets unghund ble Losnabakkens T-b Bingo til John Jacobsen.  Oppdretter priser gikk til Palokallion Tinka tilhørende Trollskogen v/Erik Skogen og N(L)JCH NUCH Gokstadhaugen`s Tira tilhørende Kjetil Ree. Årets bandhund ble Dino av Hjortedyra til Eivind Eigebrekk og Årets løshund ble N(L)JCH NUCH Sandungskalvens Disel til Sven Terje Orthe.
 

 
Ny Champion
 
N(L)JCH NUCH Sandungskalvend Disel - NO44850/13                            
Eier: Sven T. Orthe
 

 
Ny Champion 
 
N(L)JCH Trollskogens D-V Topsy NO34731/11                                                               
 
Eier: Ragnar Skeie 
 

 
Styret ønsker velkommen til årsmøte i Spiseriet ved rundkjøringen på E39 ved Vigeland, torsdag 16.02. kl 19:00
 

Ny Champion  
 
N(L)JCH Klegglias Markko                                                                    
 
Eier: Roy Arne Egenes
 
 

Ny Champion 
 
N(L)JCH Varg NO35699/14                                                                       
 
Eier: Jonny Snemyr
 
Se og les mer om hunden her.
                                                                         

Ny Champion
 
N(L)JCH FIJCH NUCH FIUCH DUCH NORDUCH INTUCH
Mettamiahen Hemmo FI27008/12                                                            
Eier: Andre Andersen
 
 

 
 
Ny Champion
 
N(L)JCH NUCH Gokstadhaugen`s Tira NO43457/11                             
  
Eier: Kjetil Ree/Melinda Frigstad
 
Se og les mer om den her.
 
  
 

 
Ny Champion
 
N(L)CH Kenay NO45582/13                                                                         
Eier: Alexander Hansen
 

 
Ny Champion
 
N(L)JCH Trollskogens Sisu N-T Sisu NO43856/12                               
 
Eier: Ånund Flåt
 

  
Ny Champion
 
N(L)JCH FIJCH SJCH NORDJCH ØS Syrran NO47456/13                                   
Eier: Jon Erling Skåtan
 

 
Ny Champion
 
N(L)JCH SJCH Trollskogens D-V Dolly No34729/11                                                     
 
Eier: Erik Skogen 
 


 Champion 2015 
 
 NJ(L)CH Radar NO30087/14                                                                   
 
 Eier: Thomas Åsen
 

 
Ny champion
 
NJ(L)CH ØS Baltus NO47451/13                                                            
 
Eier: Erik Skogen
 

  
Ny champion 
 
NJ(L)CH SJCH Storm No33047/12                                                          
 
Eier: Kristoffer Wremer
 

 
Mandag 30.01. hadde dommerkolegiet det siste møtet for prøveåret 2016, og alle resultatene er nå endelige. Vær klar over at når en av dagene fra 2-dagers blir overført til 1-dagers, settes den til null poeng i 2-dagers, og en finner prøven på lista over 1-dagers. Dommere fra vår klubb har denne sesongen vært ute og dømt elghunder i 73 dager. I 56 av disse dagene gikk hundene til premiering. Det gir en premieringsgrad på nære 77%. Landsgjennomsnittet pleier å ligge på ca 65%. Vi gratulerer alle som har gått til premiering og styret takker alle dommere som vederlagsfritt bruker av sin fritid til dette. Styret vil spesielt takke alle grunneiere og jaktlag som i år har stilt sine terreng til disposisjon. Vi er helt avhengig av gode terreng med elg, for at hundene skal gå til premiering. Premielister ligger her.

 Interessant og nyttig elghundseminar
Elghundseminaret som Vest-Agder og Aust-Agder elghundklubb arrangerte 28.1. ble interessant og svært informativt. Forbundsleder Knut Jørgen Herland gav de 40-tals fremmøtte førstehåndsinformasjon om hva forbundet jobber med for tiden. Bjørn Ivar Krabbesund hadde gode nyheter fra arbeidet i Nordisk elghundunion med felles database. Rune Asmyr fortalte om arbeidet i avlsrådet for NEG på 90 tallet og viste bilder av mange gode hunder fra 20-30 år siden. Da jobbet de etter prinsipper som har vist seg å gi framgang i avlen, men de manglet verktøyet som nå er utviklet. Dette verktøyet ble det informert om i avlsforedraget til Marte Wetten. Hun har i samarbeid med elghund-Norge utviklet et banebrytende verktøy for bruk av avlsindekser. Hun forklarte på en lettfattelig måte bakgrunnen for, og bruken av, dette. Portalen som er utviklet, ble også demonstrert. Avslutningsvis satt deltagerne i grupper og diskuterte spørsmål omkring elghunder og avl. Det var en svært lydhør og engasjert forsamling som var samstemte i sine tilbakemeldinger: Dette var en svært nyttig dag, som enda flere elghundvenner i andre klubber også burde fått mulighet til å være med på. 

 
Champion 2015
 
NJ(L)CH Varjedalen`s KR Boss No35633/12                                         
 
Eier: Tommy Netland
 

Ny Champion 

NVCH Dino av hjortedyra  No36758/14                                                  
 
Eier: Eivind Eigebrekk   
 
 

Ny champion 

NORD J(L)CH NVCH Veikulåsens P-T Bull No46474/14                       

Eier: Vidar Løge 
 

 
I et tre årig FoU prosjekt er det jobbet med å overføre prinsipper fra avlsarbeid på produksjonsdyr til avlsarbeid på hund. Dette er med jevne mellomrom omtalt i medlemsbladet Elghunden. Resultatet av arbeidet så langt foreligger nå og kan studeres nærmer her: ANINOVA  Der kan du lese om prosjektet, det ligger link til en youtube video som forklarer programmet der en kan leite opp aktuelle parringspartnere og det er mulighet for å gi tilbakemeldinger. Det presiseres fra Aninova at dette er en betaversjon (prøveversjon). 


  
På årsmøtet blir utmerkelsen Årets hund i Vest-Agder delt ut. Dette har det vært tradisjon for i mange år. Nytt av året er utmerkelsene Årets unghund, Årets yngste hund med 1. premie og Årets kull (oppdretter). For utmerkelsene gjelder ulike bestemmelser som du kan lese om her. Merk at for årets yngste hund med 1. premie, må prøven være gått i klubben. For årets hund og årets unghund, må også minst ei prøve være tatt i klubben. For å være sikker på at din hund kommer i betraktning, må du søke på disse utmerkelsene på mail til klubben. 

  
Årsmøte
Årsmøte blir torsdag 16. februar 2017, kl 19.00 i Spiseriet på Vigeland. Saker som ønskes tatt opp på årsmøtet må være styret i hende innen 20. januar.  

 
Nye dommerelever/aspiranter
Styret valgte på siste styremøte å ta inn fire nye dommerelever/aspiranter og håper at klubben har kapasitet til å få disse og de som allerede er elever/aspiranter, raskt gjennom utdanningsløpet. Dette er Tommy Netland fra Tonstad, Kjetil Ree fra Kvinesdal, Trygve Larsen fra Lindesnes og Kristoffer Wremer fra Mandal. Det er flott at disse vil stille opp som dommere og bidra i dugnaden for klubben og hundeeierne.

 
Championatskjold - bestilling og kostnad
Det ligger an til å bli "all time high" når det gjelder championater i klubben, for vi kommer trolig til å passere 20 jakt- og utstillingschampionater i 2016! Det er selvsagt veldig gledelig og det viser at vi har mange aktive medlemmer med fine og gode hunder. Men alle medaljer har en bakside, og baksiden av dette er at det koster penger. Hvert skjold kommer på ca. kr 800,- og det er da lett å regne ut at totalt blir det nærmere kr 20.000- for disse skjoldene. Påmeldingsavgifta til prøvene er normalt med på å dekke denne kostnaden. Men flere av championatene er helt eller delvis tatt utenfor klubben. Klubben har dermed ikke hatt noen inntekter på dette. For å holde klubbens budsjett og regnskap i balanse, har derfor styret bestemt at hundeeierne som på sin vei til jaktchampionatet ikke har gått minst to prøver i Vest-Agder Elghundklubb, selv må betale for skjoldet. Klubben betaler altså skjoldet for de som har gått to eller flere prøver i klubben for å kapre det aktuelle jaktchampionatet. Skjold for utstillingschampionat betaler klubben. Så om du har tatt et jaktchampionat i utlandet, eller ikke har gått to prøver i klubben vår for det norske jaktchampionatet, koster det ca 800, for skjoldet. Utdeling av championatskjold er et høydepunkt på årsmøtet hvert år. Det håper vi det blir i år også og at hundeeierne vil ha det varige minnet som et championatskjold er. DU MÅ SELV BESTILLE SKJOLDET INNEN 20. JANUAR ved å sende en mail med hundens tittel, navn og reg. nr. til marnadal@online.no  Dokumentasjon på resultater oppnådd utenfor klubben, legges ved. For de som må betale for skjoldet, må betalingen være gjort før klubben bestiller skjoldene.

Sørlandsprøven
Sørlandsprøven 2016 ble gjennomført på litt skarp føre 2. og 3. desember. Fire av 8 hunder gikk til premiering begge dager. At halvparten greier det på en todagersprøve er et ganske vanlig resultat. Resultatene ligger her

Mange championer - presentasjon på hjemmesida
Dette året ser det ut for at klubben får rekordmange championatskjold å dele ut på årsmøtet. Det er selvsagt veldig gledelig og viser at vi har aktive medlemmer med fine og gode hunder. Men husk å søke NKK om tittelen for å få den offisielt godkjent. Klubben vil gjerne bidra til å vise disse hundene frem og vi ønsker oss derfor bilder. Bildene og en liten presentasjon av hunden, vil vi gjerne legge ut her på siden etterhvert som hundene får tittlene. Så har hunden din kapret championattittel(er) dette året hadde det vært fin om du sendte to-tre bilder av den til klubben. Ta gjerne ett nærbilde av hodet og ett av hele hunden fra siden, slik som på bildene til venstre. La hunden fylle det meste av bildet når du tar det. Har du et bilde av hunden på jakt er det også fint. Bilde tatt med mobil kan være godt nok. Mail bildene  til Kristoffer Wremer : kw1975@live.no. Husk å skrive hvilke tittel(er) som er ny(e) samt navn og reg.nr på hunden. 

 
Oggeprøven gikk bra
Oggeprøven er ett fellesarangement mellom Vest-Agder og Aust-Agder elghundklubb. Deltagere og dommer møtes fredag kveld til forberedelser og sosialt samvær og prøven gås på lørdag.  I år stilte det opp dommere til 14 hunder og 12 av disse gikk til premiering. Det er meget bra, selv om alle hundene kom for elg, er det ikke alle elger som er like samarbeidsvilig. Det er gledelig at det stiller mange unge hunder på denne prøven og det er da ekstra gledelig med så høy premiering. Det ble også flere høye poengsummer og høyest av alle fikk R-F Ronja, med Martin Hellestøl. Den fikk hele 96 poeng. Premieliste.  

 
Gangen fra du melder på prøve til resultatet er klart 
Vi er godt i gang med sesongen for løshudprøver og det kan være greit å vite hvordan gangen er fra du melder på hunden til prøveresultat er fastsatt. Det er viktig å understreke at dommer og hundeeier sammen har ansvaret for at prøven blir gjennomført i rimelig tid etter påmelding. Gangen er som følger:
 
1. Du melder på hunden i dogweb eller på et skjema som sendes på mail til prøveleder.      
2. Prøveleder kontakter aktuell dommer(e) som har en dag ledig for å dømme og tildeler     hunden dommer. Her må prøveleder blant annet ta hensyn til om hunden er dømt før.         Målet er at dommer er tildelt innen ca. ei uke etter påmelding.                                         
3. Hundeeier får beskjed om tildelt dommer.                                                                  
4. Dommer ringer hundeeier (eller motsatt) og avtaler aktuell prøvedato. Målet er at prøven skal være gått 14 dager etter påmelding, men i praksis viser det seg at det kan gå lenger tid. I noen tilfeller svært lang tid. Dette kan ha flere årsaker, men både dommer og hundeeier må ofte "strekke seg litt" for å finne en dag som passer for begge. Sykdom og uforutsette hendelser vil kunne gjøre at de to har problemer med å få prøven gjennomført. Går det for lang tid, er det viktig at dommer/hundeeier kontakter prøveleder. Prøveleder kan da eventuelt tildele en annen dommer. Selv om dommer/hundeeier bruker lang tid på å få gjennomført prøven, går selvsagt prøver med andre hunder sin gang og det vil være hunder som er påmeldt seinere som får gått sine prøver.
5. Prøven gjennomføres og dommer skriver sin innstilling for resultatet.             
6. Endelig poengsum settes i kollegiet (sammen med andre dommere) og sluttføres i nordisk prøveprogram og er klart for å overføres til Norsk Kennelklubb.
7. Hundeeier får beskjed om resultatet. 

Meld på prøve - nå også på nett!
Under elgjakta får vi svar på hva hundene er gode for. Mens jakta foregår for fullt de fleste steder, har vi liten prøveaktivitet, men det øker på utover høsten. Vi oppfordrer derfor alle som har en hund som under jakta viser seg å jage, til å melde den på prøve. Meld på straks hunden har jobbet med elg i fem timer (prøvetiden) noen ganger. Da er den god nok til å bli premiert. Erfaring viser at det blir meldt på mange hunder seint på sesongen. Vi får dermed problemer med å få alle disse ut på prøve. Så ikke vent til seint på høsten!
Det er jaktprøvene som er grunnlag for at også kommende generasjoner av elghunder skal bli gode. Selv om du ikke har tenkt å bruke din hund i avl, betyr det mye i vurdering av avlshunder at også dens slektninger er stilt på prøve! Så vær solidarisk og still hunden på prøve, det er med på å legge grunnlaget for at du får ett godt emne neste gang du skal ha valp!
Nå kan du også melde på elektronisk. Det er på "Din side" hos kenneklubben, på samme måte som for utstillinger. Informasjon og påmeldingsrutiner.
Vi ønsker alle to og firbeinte jegere skitt jakt og en god prøvesesong!

 
Vest-Agder hunder på jaktprøve i Finland
De to jämthundene Nord JCH Jaktvollens Rocky og NJ(L)CH Øs Syrran stilte på jakt prøve i Finske Karelen 30. september, sammen med 10 andre hunder fra Finland og Sverige. Begge hundene gikk til 1. premie og Rocky ble prøvens nest beste hund med 88 poeng og vant en hundepeiler. Han fikk dermed en liten revansj etter NM deltagelsen, der han ikke fikk vist hva han kan. Rocky hadde jo en 1. premie i Finland fra før, mens Øs Syrran ble finsk jaktchampion med 72,5 poeng. Prøven var ei såkalt "innbydelsesprøve" der arrangøren ber inn de hundene de ønsker skal stille. Innbydelsen gikk åpent ut til Norge, bla.a. på Facebook. To hunder til fra Norge var påmeldt, men ble "småskadet" kort tid før prøven og stilte derfor ikke. En slik tur er svært lærerik. En ser hvordan de gjør ting andre steder og ikke minst blir en kjent med nye folk og knytter kontakter. Det er ei lang reise, 3600 km t/r i bil foruten ei båtreise på over ti timer. Dette er opplagt en belastning for hundene og både våre hunder og de som stilte fra Sverige, var tydelig preget av reisen. De hadde ikke det samme "trykket" som de har vist på prøver tidligere. Den ene svensken valgte sågar å trekke hunden fra prøven etter kort tid. Prøven var meget profesjonelt gjennomført og hele 10 av de 12 hundene som stilte, gikk til 1. premie. Måten vi ble tatt i mot på var overveldende. Vi kan anbefale andre også å stille sine hunde på prøve i Finland (og Sverige!).  

 
Norgesmesterskapet 2016
Vår representant i NM var NORD J(L)CH Jaktvollens Rocky og Sven Einar Tonstad, men de hadde ikke turen på sin side. Slik er det å gå elghundprøve: I tillegg til å være dyktig må en ikke ha uflaks. Selv sier Sven Einar følgende på facebook om sin deltagelse :
-Ja, da fer en ta turen hjemover igjen etter veldig fine dager i Telemark/Vestfold på NM løshund. Var ikkje helt heldige i år, fikk ikkje tak i elg, men først en hjort på første slepp som ikkje ville stå , hunden følgte den en god stund. Så fikk eg plystra den av, men ble dessverre hjort på andre slepp også. Litt uheldig med slipp 100 m fra stor hjortebrusntgrop, men sånn kan skje. Dag 2 ble det det først fint søk som etter hvert ble et rolig uttak, på veldig urolig ku/kvige som kom imote oss på 70-80 m og reiste videre. Den ville ikkje stille seg ordentlig dessverre. Men, men kommer nye muligheter, så sitter igjen med veldig fine dager med utrolig mange kjekke folk å bli kjent med samme interesse. Telemark- og Vestfold EHK`er har virkelig lagt ned mye jobb i å lage til et så bra opplegg. Det kreves mange personer i dugnad på flere ting som har tatt tid. Så der må mi deltakere bare få takke for den gode jobben dei har lagt ned for at et sånn arrengemang skulle kunne gjennomføres.  

 
Jarl Abrahamsen vant skyte-elgen til odel og eie
Tradisjonen tro ble det avholdt klubbskyting på elgbanen i Kvinesdal fredag 12. august. Jarl Abrahamsen vant og fikk dermed sitt tredje napp i elgen og vant den til odel og eie. Nummer to ble Svein Terje Orthe og nummer tre Abraham Espeland.

Jaktvollens Rocky ble nummer tre i NJFF kåring av Årets jakthund
Sven Einar Tonstad sin hund NORD J(L)CH Jaktvollens Rocky ble nummer tre i Norges Jeger- og Fiskeforbund`s kåring "Årets jakthund 2016". Selve kåringen foregikk på De Nordiske jakt og fiskedagene på Elverum lørdag 13. august. Vi gratulerer!

Jubileumsdagen m/familien var suksess!
I fint sommervær søndag 19.juni, var over 60 av klubbens medlemmer med familier samlet for å feire klubbens 25 års jubileum. Det var særlig lagt opp til at ungene skulle trives og det så det ut som de gjorde!

  
Fin medlemskveld hos Jakt & Friluft på Stoa Foring av hund og referat fra RS, etterfulgt av gode tilbud i butikken, var populært og samlet over 50 personer, den 13.05.

 
 
NORD J(L)CH Jaktvollens Rocky og Sven Einar Tonstadble avviklet i ett flott vårvær der 49 hunder var påmeldt.
Vi gratulerer alle vinnerne og spesielt Elgfallets C-Pepsi og Torill Øye/Tor Kvifte som ble utstillingens beste hund. Resultatene finner du her.
 
Takk til alle som bidro til å få gjennomført arrangementet og spesielt takk til Felleskjøpet Mandal og TT-transport som var sponsorer.

Bilderesultat for bilder av norske pengesedler Gi en gave til NEKF!
Egmont forliket har ført NKF opp i en vanskelig situasjon, og den angår oss alle!
Forliket representerer ca 200,- pr medlem. Hvis vi hver og en setter kr 200,-
inn på under nevnte gavekonto vil det ihvertfall redusere forbundets lånekapital
betydelig og en slik sum er fullstendig ubetydelig når vi ser
på hva vi bruker på klær-peilere-hunder og kikkerter......
 

Kontonummeret er 1503 74 80883.
Bruker du Vipps- søk etter NEKF
 
 
 
 
Vest-Agder Elghundklubb
 
 
Leder: Kurt Andersen
Tlf: 38594491 M: 97603006
 
Sekretær: Jon Erling Skåtan
Birkelandsveien 112
4588 Kvås
M: 48254803

 

 
Mail: 


 

© LightWeb